Uchwała nr 134/2016


2016-08-31
ZG PTT zgodnie z pkt 4, Rozdz. II Przepisów Sędziowskich postanawia dopuścić do egzaminu w trybie nadzwyczajnym, na I kat. sędziowską
p. Łukasza Tomczaka.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o podjęcie uchwały nr 134 - Tomczak.docx


powrót