Uchwała nr 156/2017


2017-09-18
W związku z rezygnacją Mławskiego Centrum Tańca z organizacji Pucharu Klas C,B,A,
ZG PTT wyraża zgodę na organizację Pucharu Klas C,B,A przez TKS Lider, w formule imprezy jednodniowej przy turnieju Freedom Dance Cup w Radomiu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Projekt Uchwały Puchar Klas C,B,A (1).docx


powrót