Uchwała nr 139/2017


2017-09-01
Zarząd Główny PTT powołuje następujących koordynatorów;
1.Koordynator ds. Kadry PTT - Jacek Porazik,
2.Koordynator ds. Formacji - Gracjan Konstantynowicz,
3.Koordynator ds. Odznaczeń i Wyróżnień - Mirosława Kwatek-Hoffman,
4.Koordynator ds. Prawnych - Patrycja Kuszpit - Bachar,
5.Koordynator ds. Ruchu Pro -Am - Piotr Włodarczyk

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


powrót