Uchwała nr 138/2017


2017-09-01
Zarząd Główny powołuje następujące komisje problemowe:
1. Komisja ds. Sędziów i Skrutinerów - przewodniczący Janusz Biały,
2. Komisja ds. Mistrzostw i Turniejów Rankingowych - przewodniczący Jerzy Oleszczynski,
3. Komisja ds. Ruchu Seniorów - przewodniczący Marek Trzemżalski,
4. Komisja ds. Marketingu - przewodniczący Grzegorz Rybicki,
5. Komisja ds.Cyfryzacji - przewodniczący Dariusz Dragan,
6. Komisja Dyscyplinarna ds. rywalizacji tanecznych - przewodniczący Andrzej Łaszczuk

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


powrót