Uchwała nr 137/2017


2017-09-01
Zarząd Główny PTT odwołuje komisje problemowe działające przy Zarządzie Głównym PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


powrót