Uchwała nr 127/2017


2017-08-13
ZG PTT wprowadza następujące zmiany w przepisach Systemu PREMIUM w pkt. 2.5 dotyczącym klas G-B :

Podwyższanie klasy tanecznej Liczba wymaganych miejsc PREMIUM Nowy zapis
H → G minimum 3-6 razy miejsce PREMIUM* minimum 3-6 razy miejsce PREMIUM*
G → F minimum 4-8 razy miejsce PREMIUM* minimum 3-6 razy miejsce PREMIUM*
F → E 6 razy miejsce PREMIUM 5 razy miejsce PREMIUM
E → D 8 razy miejsce PREMIUM 7 razy miejsce PREMIUM
D → C 10 razy miejsce PREMIUM 8 razy miejsce PREMIUM
C → B 12 razy miejsce PREMIUM 10 razy miejsce PREMIUM
B → A 14 razy miejsce PREMIUM 13 razy miejsce PREMIUM
A → S 16 razy miejsce PREMIUM** 16 razy miejsce PREMIUM**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów


Załączniki

wniosek- zmiany w Systemie PREMIUM -pkt.2.5 (1).docx


powrót