Uchwała nr 124/2017


2017-07-20
ZG PTT zatwierdza miejsce i datę egzaminów sędziowskch w 2017 r. :
- Kielce, Hotel Grand, ul. Henryka Sienkiewicza 78, w dniu 1.09.2017 r.
- Kraków, w dniu 8.12.2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o podj. uch. Egzaminy sędziowskie 2017_2284_170717171244.doc


powrót