Uchwała nr 121/2017


2017-07-15
ZG PTT przyznaje Klubowi Tańca Sportowego Dance Club Szczecin organizację Polish Cup PTT WDC AL na 2018, który odbędzie się w Mierzynie k/Szczecina w dniu 23 marca 2018 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o podj. uch. Polish Cup PTT w 2018 (1).doc


powrót