Uchwała nr 114/2017


2017-06-27
Zarząd Główny PTT zatwierdza następujące zmiany w Systemie PREMIUM dla par klasy A :
1.Zwiększenie liczby przyznanych PREMIUM podczas turniejów klasyfikacyjnych dla klasy A wg zasady:
- 10 procent par uzyskuje klasę wyższą S (min.3 pary),
- kolejne 10 procent par uzyskuje 3 punkty PREMIUM,
- kolejne 10 procent uzyskuje 2 punkty PREMIUM,
- kolejne 10 procent uzyskuje 1 punkt PREMIUM.
2. Wprowadza się jako czwarty turniej klasyfikacyjny, obok Pucharu Wieczystego, Mistrzostw Klasy A i Pucharu klasy A, turniej Rising Star przy Polish Open Championships – podczas którego dla par klasy A zostanie przeprowadzona odrębna klasyfikacja.
3. Dodatkowo na dzień 31 grudnia danego roku, trzy najlepsze pary klasy A z Rankingu PTT kategorii pow.18 lat open w stylu standardowym i latynoamerykańskim zostaną nagrodzone klasą S .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


powrót