Uchwała nr 8/2018


2018-02-04
ZG PTT, zgodnie z § 9.3 pkt. 5 kwalifikacji par do Mistrzostw Polski PTT w Kategoriach Dorośli i Zawodowcy, ustala następujące tańce do indywidualnych prezentacji w roku 2018: w tańcach latynoamerykańskich – Samba, w tańcach standardowych - Walc angielski.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek podjęcie uchwały taniec 2018.doc


powrót