Uchwała nr 7/2018


2018-02-04
ZG PTT zatwierdza Regulamin Mistrzostw Klas C, B i A PTT, które odbędą się w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniach 10-11.03.2018.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Regulamin Mistrzostw Klas C , B i A 2018 (2).doc
Wniosek podj uchw 2018 (1).doc


powrót