Uchwała nr 5/2018


2018-01-26
ZG PTT postanawia przyjąć zmiany w Przepisach STT PTT w punktach dotyczących turniejów klasyfikacyjnych dla par klasy A oraz doprecyzować zapisy w tabeli i w pkt.9.2 zgodnie załącznikiem.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.02.2018 r. i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów


Załączniki

wniosek- projekt uchwały zmiany w Przep;isach STT PTT -dot. klasy A Ii przeklasyfikowań (1).docx
Załacznik do uchwały nr 5 dotyczącej poprawek Przepisów STT PTT w pkt.9.2.,9.2.2 ,9.2.3,9.2.7 (2).docx


powrót