Uchwała nr 196/2017


2017-12-23
ZG PTT zatwierdza Listę Sędziów PTT oraz Listę Skrutinerów PTT na 2018 rok zgodnie z załącznikami.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Sędziowie - lista 2018.pdf
Lista skrutinerów 2018.pdf
wniosek o podjęcie uchwały - listy sędziów i skrutinerów na 2018 (2).doc


powrót