Uchwała nr 194/2017


2017-12-11
Zarząd Główny PTT , z uwagi na zmiany organizacyjne związane z przepływem dokumentów w trakcie naboru ofert na organizację turniejów GPP, postanawia zwiększyć do 7 liczbę turniejów w cyklu GPP, w roku 2018.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


powrót