Uchwała nr 187/2017


2017-12-02
Działając w oparciu o przepisy art. 4. oraz art. 10. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego zatwierdza rozwiązania w zakresie rachunkowości w postaci ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI oraz PLAN KONT stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały o ZASADACH RACHUNKOWOŚCI.doc
Zał.1. Polityka_rachunkowosci_PTT.pdf
Zał.2. PLAN KONT.pdf


powrót