Uchwała nr 183/2017


2017-11-13
ZG PTT zatwierdza skład członków Komisji Dyscyplinarnej ds. rywalizacji tanecznych
1.Irena Stachura
2.Izabela Słomka-Łabanowska

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów


Załączniki

wniosek-skład Komisji Dyscyplinarnej.docx


powrót