Uchwała nr 165/2017


2017-09-30
ZG PTT zatwierdza zmianę Regulaminu World Cup WDC Al, który odbędzie się w Jelczu-Laskowice w dniu 14 października 2017. Kategorię 10-11 lat kl. F+E zastępuje się kategorią 10-11 lat Open.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

wniosek o podj. uch. WDC AL Jelcz.doc


powrót