Uchwała nr 42/2018


2018-05-05
ZG PTT zatwierdza protokół z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 11.12.2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


powrót