Uchwała nr 79/2018


2018-07-09
ZG PTT zatwierdza regulamin Pucharu Świata Myślenice Dance Festiwal - MDF World Cup w tańcach standardowych i latynoamerykańskich WDC AL PTT
w dniach 8 i 9 września 2018 roku w Myślenicach.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

wniosek o podj uch MDC AL MYŚLENICE.doc
Regulamin MDF.docx


powrót