Uchwała nr 56/2018


2018-05-06
ZG PTT powołuje Sergieja Kobylkina na koordynatora ds. kontaktów zagranicznych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okregów.


powrót