Uchwała nr 50/2018


2018-05-05
ZG PTT zmienia zapis pkt. 8.9.3 przepisów STT PTT na zapis o następującej treści: Dopuszcza się w jednej części turnieju start pary tanecznej, w więcej niż jednej kategorii tanecznej, w tym samym stylu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


powrót