Uchwała nr 48/2018


2018-05-05
Na podstawie § 8 ust. 2 Regulaminu Komisji Rewizyjnej PTT, ZG PTT wnioskuje o przeprowadzenie kontroli działalności ZOM PTT, w tym działalności finansowej w latach 2015, 2016, 2017.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


powrót