Uchwała nr 46/2018


2018-05-05
W związku z nie wywiązaniem się przez Pana Tomasza Kucharczyka z umów nr 6/07/2014 z dnia 4 lipca 2014 r., 4/11/2014, 1/02/2015 z dnia 9 lutego 2015 r., ZG PTT postanawia wystąpić z pozwem do sądu cywilnego celem odzyskania całej należności wynikającej z ww. umów w kwocie 6013,54 zł wraz z należnymi odsetkami.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


powrót