Uchwała nr 45/2018


2018-05-05
W związku ze zwrotem należności w kwocie 1765,00 zł, wynikającej z umowy nr 8/07/2014 ZG PTT umarza Pani Bożenie Dorot pełną kwotę odsetek od wyżej wymienionej kwoty.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


powrót