Uchwała nr 29/2018


2018-03-30
ZG PTT postanawia, że z dniem wejścia nowych zapisów w Systemie PREMIUM
(uchwała nr 23/2018 z dn. 28.03.2018r.) tancerzom i parom klas H i G zostaną przeliczone dotychczas zdobyte punkty PREMIUM wg następującej zasady:
,,liczba zdobytych punktów PREMIUM pomnożona razy 2 daje nam nowy stan punktów PREMIUM” np. 3 PREMIUM x2= 6 PREMIUM.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018r. i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


Załączniki

wniosek- projekt uchwały o przeliczenie liczby Premium w klasie H i G(29.03.2018r.).docx


powrót