Uchwała nr 28/2018


2018-03-30
ZG PTT postanawia uzupełnić wprowadzoną zmianę (uchwała nr 25/2018)
w Systemie PREMIUM w punkcie 1.4 zgodnie z załącznikiem.
Nowe zapisy zostały zaznaczone na kolor zielony.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018r. i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


Załączniki

wniosek- projekt uchwały uzupełnienie treści w pkt.1.4 Systemu PREMIUM -29.03.2018r..docx
Załącznik do uchwały nr.....- uzupełnienie dotyczące startu par kombinacji z klasą rozgrywana w stylach..docx


powrót