Uchwała nr 15/2018


2018-03-01
ZG PTT przyznaje Szkole Tańca "DIAMENT" z Wrocławia organizację turnieju Grand Prix Seniorów PTT w dniu 14.04.2018 w Kątach Wrocławskich.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach okręgów.


Załączniki

GPS PTT - ST DIAMENT - wniosek o podjęcie uchwały (1).docx
Wniosek_GPS - DIAMENT.pdf
Opinia Okręgu - GPS DIAMENT.pdf


powrót