Uchwała nr 109/2018


2018-10-14
ZG PTT przyznaje organizację Mistrzostw Klas C, B, A i Pucharu Klas F, E, D PTT w kategoriach seniorów, Senior Dance Studio z Poznania, które odbędą się w dniu 6 kwietnia 2019 roku w Przeźmierowie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych Okręgów PTT.


Załączniki

MK i PK w kat. seniorów - wniosek o podjęcie uchwały.docx
K. Mycek Oferta CBA+FED 2019-1-1.pdf
K. Mycek Oferta CBA+FED 2019-1-2.pdf
Senior Danca Studio - MK i PK SENIORÓW 2019.doc
Senior Dance Studio - MK i PK opinia.pdf
WIR - oferta organizacji MK C,B,A i PK F,E,D Seniorów 2019.pdf
WIR - Akceptacja - Seniorzy Mistrzostwa C,B,A i Puchar F,E,D 2019.pdf


powrót