Uchwała nr 97/2018


2018-09-13
ZG PTT zatwierdza Regulamin Współzawodnictwa w Grupach Seniorów na rok 2019 oraz Regulamin Grand Prix Seniorów PTT na rok 2019.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Regulamin na 2019 Rywalizacji w Kategoriach Seniorów.pdf
REGULAMIN GPPS i LS 2019.pdf
SENIORZY Regulaminy-2019 - wniosek o podjęcie uchwały.docx


powrót