Uchwała nr 95/2018


2018-09-09
ZG PTT zatwierdza :
1. Regulamin Danych Osobowych (załącznik nr 1),
2. Politykę Danych Osobowych (załącznik nr 2),
3. Instrukcję Zarządzania RODO (załącznik nr 3,
oraz przyjmuje wzory deklaracji:
członka zwyczajnego Polskiego Towarzystwa Tanecznego (załącznik nr 4),
członka wspierającego Polskiego Towarzystwa Tanecznego (załącznik nr 5).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

uchwała RODO.doc
1 Regulamin Ochrony Danych Osobowych.pdf
2 Polityka Ochrony Danych Osobowych.pdf
3 Instrukcja zarządzania RODO.pdf
4 deklaracja członka zwyczajnego.pdf
5 deklaracja członka wspierającego.pdf


powrót