Uchwała nr 92/2018


2018-08-31
ZG PTT zatwierdza następujące turnieje Grand Prix Seniorów w roku 2019 :
1. 12.01.2019 - Marina GPS - Nielisz - Fundacja Cor et Animus Kraków,
2. 16.03.2019 - XI GPS "Biała Dama" - Kórnik - Stowarzyszenie Miłośników Tańca Towarzyskiego "Finezja",
3. 27.04.2019 - Diamentowy Turniej Tańca - Diament Wrocław,
4. 01.06.2019 - Solny O.T.T.T - Szkoła Tańca "Aleksandra" Nowa Sól,
5. 12.10.2019 - GPS " Bieruń 2019" - ST"Wir" Mysłowice.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach okręgów PTT.


powrót