Uchwała nr 87/2018


2018-08-29
ZG PTT postanawia przyjąć do Kadry Polskiego Towarzystwa Tanecznego na rok 2018 w kategorii Młodzież w stylu standardowym: parę Klubu ZORBA Częstochowa: Michał Pernak-Julka Wójcicka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


Załączniki

wniosek - projekt uchwały -przyjęcie do KADRY PTT-M.Pernak-J.Wójcicka.docx
kadra wnioski Klubów O.Dudzik W.Środa, M.PernakJ.Wójcicka.pdf


powrót