Uchwała nr 42/2019


2019-04-12
Zarząd Główny PTT zatwierdza plan budżetu ZG PTT na rok 2019 zawarty w załączniku nr 1 do uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały - budżet 2019.docx
Projekt Budżetu ZG 2019.pdf


powrót