Uchwała nr 35/2019


2019-03-22
ZG PTT zatwierdza Regulamin Mistrzostw Klas C, B, A i Pucharu Klas F, E, D w kategoriach seniorów, organizowanych przez Senior Dance Studio z Poznania, które odbędą się w dniu 6 kwietnia 2019 roku w Przeźmierowie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Regulamin_MK_i_PK_w_kategoriach_seniorow_.zip


powrót