Uchwała nr 34/2019


2019-03-22
ZG PTT zatwierdza zmianę terminu Grand Prix Polski PTT w Gdyni z 15 czerwca 2019 na 22 czerwca 2019.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

wniosek o podj uch zmiany terminu GPP.doc


powrót