Uchwała nr 3/2019


2019-01-13
ZG PTT postanawia zlecić przygotowanie wniosków do Krajowej Izby Skarbowej i opłacić wynagrodzenie Kancelarii Prawnej Sp.z o.o. Błach Dynerowicz Bujak,
ul. Krakowska 5/23, 31-062 Kraków w wysokości 900 zł netto (+VAT).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały - bujak VAT.docx


powrót