Uchwała nr 89/2019


2019-10-11
ZG PTT zatwierdza Regulamin Grand Prix Seniorów i Ligi Seniorów na rok 2020, oraz Regulamin Rywalizacji w Kategoriach Seniorów na rok 2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na www.taniec.pl i na stronach internetowych Okręgów


Załączniki

Regulaminy_seniorow_-_wniosek_o_podjecie_.zip


powrót