Uchwała nr 77/2019


2019-09-27
ZG PTT postanawia zatwierdzić „Składki PTT” po poprawkach stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

nowa_uchwala.zip


powrót