Uchwała nr 61/2019


2019-06-28
ZG PTT zatwierdza Regulamin „FREEDOM DANCE CUP ”, WDC AL PTT w dniach 21-22 września 2019 roku w Radomiu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

radom_2019.zip


powrót