Uchwała nr 46/2019


2019-05-16
ZG PTT zatwierdza, zgodnie z załącznikiem, zmiany w Przepisach STT PTT oraz Systemie PREMIUM dotyczące uwzględnienia w w/w dokumentach możliwości współzawodnictwa par lub duetów w klasie H w kat.14-15 lat.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl , oraz na stronach internetowych okręgów.


Załączniki

wniosek_-projekt_uchwaly_-kat14-15_lat_kl.zip


powrót