Uchwała nr 44/2019


2019-05-05
Zarząd Główny PTT przyjmuje Projekt założeń programowych ZG PTT na 2019/2020 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów.


Załączniki

Założenia Programowe ZG PTT.doc


powrót