Uchwała nr 130/2015


2015-10-15
ZG PTT zatwierdza organizację Mistrzostw Polski Południowej w terminie 29.11.2015.Organizator - Okręg Dolnośląski. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl


powrót