Uchwała nr 21/2020


2020-02-13
ZG PTT w związku z trudną sytuacją w okręgu warmińsko-mazurskim wyraża zgodę na przyznanie punktu Premium, każdej parze biorącej udział w turnieju WIKA CUP w dniu 10.05.2020 r., w konkurencjach Premium dodatkowo, poza wynikającymi z przepisów zdobytymi podczas tego turnieju punktami Premium.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.taniec.pl oraz stronach okręgów PTT.


powrót