Uchwała nr 20/2020


2020-02-13
ZG PTT zmienia treść punktu 1.7 w Systemie Premium na:
Turnieje Premium ocenia:
- w klasach H, G - minimum 5-osobowa Komisja Sędziowska : w tym min. 1 sędzia z kat.III lub wyższą, pozostali sędziowie okręgowi,
w obecności min. 1 skrutinera.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.taniec.pl oraz stronach okręgów PTT.


powrót