Uchwała nr 19/2020


2020-02-13
ZG PTT uznaje uprawnienia sędziów zagranicznych organizacji, z którymi PTT ma podpisane porozumienie o współpracy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.taniec.pl oraz stronach okręgów PTT.


powrót