Uchwała nr 11/2020


2020-02-13
ZG PTT zatwierdza protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu w dniu 06.09.2019

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach okręgów PTT.


powrót