Uchwała nr 24/2020


2020-03-01
ZG PTT zatwierdza Regulamin Polish Cup PTT WDC AL. w dniu 28 marca 2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Do_glosowania_PC_PTT_2020.zip


powrót