Uchwała nr 23/2020


2020-03-01
ZG PTT zatwierdza Regulamin Mistrzostw Klas C, B, A i Pucharu Klas F, E, D w kategoriach seniorów, organizowanych przez Senior Dance Studio z Poznania, które odbędą się w dniu 4 kwietnia 2020 roku w Przeźmierowie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Regulamin_MK_i_PK_w_kat_Seniorow_-_wniose.zip


powrót