Uchwała nr 8/2020


2020-02-02
ZG PTT postanawia zatwierdzić Regulamin, Pakiet bonusowy oraz wykaz Par Kadry Senior Polskiego Towarzystwa Tanecznego na rok 2020 zgodnie z załącznikami.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


Załączniki

uchwaly_dotpoowolania_KADRY_Senior_PTT_na.zip


powrót