Uchwała nr 94/2019


2019-11-04
ZG PTT zatwierdza skład komisji sędziowskiej na Mistrzostwa Polski PTT w stylu latynoamerykańskim, które odbędą się w dniach 16-17.11.2019 r. w Zielonej Górze zgodnie z poniższą listą:
1. Janusz Biały – sędzia główny niepunktujący,
2. Justinas Duknauskas,
3. Victor Nikovski,
4. Michael Malitowski,
5. Andrej Skufca,
6. Maurizio Vescovo,
7. Kinga Jurecka – Fiksa,
8. Joanna Ziomek,
9. Marcin Kalitowski,
10. Siergiej Kobyłkin,
11. Agnieszka Pomorska - rezerwa.

Oraz skład komisji skrutacyjnej w osobach:
1. Agnieszka Bajda,
2. Małgorzata Kocińska.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

MP Latin 2019 sedziowie.doc


powrót